Uitvaartverenigingde Laatste Eer

Nieuwsberichten

Hier vindt u het laatste nieuws die in verband staan met onze uitvaartvereniging.

18 mei

Stand van zaken

Op dit moment wordt er ontzettend hard gewerkt aan de financiële afronding van uitvaartvereniging De Laatste Eer.

Samen met de accountant worden de jaarcijfers definitief gemaakt waarna het boekjaar 2019 afgesloten kan worden in een, nog te beleggen, ledenvergadering.

Gezien de belemmeringen die het Corona-virus met zich meebrengt kunnen we op dit moment geen ledenvergadering organiseren. We gaan er vanuit dat dit in het tweede helft van het jaar kan plaatsvinden. Hierover wordt u tijdig geïnformeerd. Na goedkeuring van de leden kan overgegaan worden tot uitkering van het batig saldo.

We vragen hiervoor uw begrip en zullen u, waar nodig, blijven informeren….

 

29 okt

Opheffing uitvaartvereniging

In een boeiende en open discussie, tijdens een extra ledenvergadering op 28 oktober jl., is door de leden unaniem ingestemd met het opheffen van Uitvaartvereniging De Laatste Eer per 1 januari 2020. Dit door het afnemende vermogen, de dalende dekkingsgraad, het dalend aantal leden en de stijgende kosten.

 

Het Afscheidshuus, dat jaren dienst heeft gedaan als uitvaartlocatie voor de vereniging, zal zijn functie behouden. Zichtbaar zal er in Heino niets veranderen. De uitvaarten worden verzorgd door de eigen Heinose uitvaartverzorgers Nicole van der Sluis en Rik van der Vegt en de vrijwilligers zullen hun taken blijven uitoefenen. Het telefoonnummer bij overlijden blijft bereikbaar.

 

Het bestuur van Uitvaartvereniging De Laatste Eer wil alle leden bedanken voor hun steun en vertrouwen in de afgelopen jaren.

06 jun

De Laatste Eer voldoet aan Nardus Gedragscode Uitvaartzorg

De belangen van meer dan 400 uitvaartverenigingen en organisaties worden behartigd door Nardus. Nardus kent een eigen gedragscode, waarin de gedragingen en verwachtingen van de vereniging met haar uitvaartleiders, bestuur, beheerder, koffiedames, aflegdames, dragers, tuinman etc. zijn vastgelegd. Daar de vereniging De Laatste Eer aan al deze verwachtingen voldoet is haar het certificaat van de ‘Nardus Gedragscode Uitvaartzorg’ uitgereikt tijdens de ledenvergadering van de Gelderse Overijsselse Bond op donderdag 4 juni jl. in Twello. De vereniging is trots op deze erkenning en zal zich blijven inzetten voor goede zorg en kwaliteit.

03 mrt

Uitvaartcentrum verder als Afscheidshuus

In de afgelopen maanden is door vrijwilligers van Uitvaartvereniging De Laatste Eer en het lokale bedrijfsleven hard gewerkt aan de herinrichting van het uitvaartcentrum in Heino. Met het onthullen van de nieuwe naam ‘Afscheidshuus’ is zaterdag 28 februari een symbolische streep gezet onder de grondige metamorfose.

 

“We hebben voor deze naam gekozen, omdat het mooi in dezelfde lijn ligt als andere benamingen in het dorp zoals Kerkhuus en Dorpshuus”, vertelt voorzitter Ton Schrijver van De Laatste Eer. “Het zal eerst nog even wennen zijn maar uiteindelijk moet het uitvaartcentrum bij iedereen bekend worden als Afscheidshuus”.

 

De 2 familiekamers die 24 uur per dag te bezoeken zijn voor de nabestaanden geven de gelegenheid afscheid te nemen in een ‘huiselijke sfeer’. Daarnaast is er de mogelijkheid om een afscheidsdienst te houden in de zaal. Hiervoor zijn alle benodigdheden aanwezig zoals geluid-/opnameapparatuur en een tv voor het laten zien van foto’s of film. Mocht u persoonlijk geïnformeerd willen worden dan kunt u altijd contact opnemen met De Laatste Eer.

 

03 mrt

“Gefeliciteerd met dit prachtige stukje werk”

Het bestuur van Uitvaartvereniging De Laatste Eer glom van trots. Tijdens het open huis in het verbouwde uitvaartcentrum (nu Afscheidshuus geheten) van afgelopen zaterdag ontvingen de bestuursleden vele enthousiaste reacties. “Modern, fris en een fijne huiselijke sfeer”, waren enkele opmerkingen van de bezoekers. De mooiste reactie (“gefeliciteerd met dit prachtige stukje werk”) ging gepaard met een ferme handdruk.

 

Het is natuurlijk altijd afwachten hoeveel bezoekers er afkomen op een open huis van een uitvaartcentrum. Ook op dat punt kon het bestuur tevreden terugkijken. Een paar honderd mensen namen de moeite om het resultaat van de metamorfose, uitgevoerd door vrijwilligers van De Laatste Eer en het lokale bedrijfsleven, te bekijken.

Opvallend was dat er ook een behoorlijk aantal jongeren te gast was. “Sommige ouders vonden het een goed idee om hun jonge kinderen op een andere, meer laagdrempelige manier kennis te laten maken met de dood dan wanneer opa of oma is overleden”, legt voorzitter Ton Schrijver van De Laatste Eer uit.

De meeste aandacht van de bezoekers ging uit naar de twee familiekamers. Dankzij een eigen sleutelsysteem zijn deze kamers 24 uur per dag toegankelijk voor de nabestaanden. Dat de familiekamers mogen worden beschouwd als de trots van het Afscheidshuus blijkt ook uit de belangstelling die vanuit andere uitvaartverenigingen werd getoond.

Tijdens het open huis was er ook veel interesse voor de aanwezige ondernemers. Zo was steenhouwerij Beernink aanwezig om de verschillende mogelijkheden op het gebied van grafstenen te laten zien en een afgevaardigde van crematorium Kranenburg wist alle vragen over een crematie te beantwoorden. Ook de nieuwe rouwauto van Hakkenberg Uitvaartverzorging kon rekenen op veel bekijks.

 

04 feb

Open huis bij uitvaartcentrum

Ze stonden zij aan zij. Lokale ondernemers en vrijwilligers van Uitvaartvereniging De Laatste Eer. In de afgelopen maanden zijn ze samen vele uren in de weer geweest om de grondige metamorfose van het uitvaartcentrum in Heino mogelijk te maken. Het prachtige resultaat is voor iedereen te bewonderen op zaterdag 28 februari 2015 als in het pand aan De Haarstraat 18 van 13.00 tot 16.00 uur een open huis wordt gehouden.

26 jan

Grondige metamorfose voor uitvaartcentrum

Met dank aan vrijwilligers en lokale ondernemers heeft het uitvaartcentrum aan De Haarstraat in Heino een ander gezicht gekregen. Dat begint al met de hoofdentree die om logistieke redenen is verplaatst naar de Marktstraat. In het geval van een condoleance wordt de looproute voortaan gemarkeerd door middel van grondspots in de bestrating.

 

Een andere belangrijke vernieuwing is de komst van twee familiekamers waar nabestaanden 24 uur per dag terecht kunnen om ongestoord afscheid te nemen van de overledene. Ook de aflegruimte voldoet weer volledig aan de eisen van deze tijd. De grootste verandering is wellicht zichtbaar in de grote zaal die een compleet andere inrichting heeft gekregen. Bovendien is flink geïnvesteerd in de elektronica.