Uitvaartverenigingde Laatste Eer

Compliment of klacht

per 1 januari 2020 zal Uitvaartvereniging De Laatste Eer haar activiteiten beëindigen.

De uitvaarten zullen vanaf dat moment verzorgd worden vanuit Stichting Rouwcentrum Heino, het Afscheidshuus. Het meldnummer bij overlijden blijft bestaan.

.

 

Wat kunt u doen bij een compliment of klacht over een UITVAART?

U kunt ons op verschillende manieren informeren over uw compliment of klacht.

Wij verzoeken u uw compliment of klacht duidelijk te omschrijven en uw contactgegevens (naam,

adres, woonplaats, telefoonnummer en eventueel e-mailadres) te vermelden.

Wij zullen uw compliment delen met alle betrokkenen.

De uiterste termijn waarbinnen een klacht over een uitvaart ingediend moet worden is 21 dagen na de datum van de uitvaart.

Als het een klacht over de uitvaartnota betreft, dan moet u deze binnen 14 dagen na de notadatum hebben ingediend.

Bij een klacht ontvangt u binnen 10 werkdagen nadat wij uw schrijven ontvangen hebben een antwoord of een ontvangstbevestiging.

Wij streven er naar om direct een onderbouwd antwoord te geven. Dat is echter niet altijd mogelijk. Wanneer wij uw klacht niet direct kunnen afhandelen, geven wij aan binnen welke termijn u een reactie van ons kunt verwachten.

In het geval wij niet binnen zes weken na ontvangst van ontvangstbevestiging of acht weken na het indienen van de klacht reageren, kunt u de klacht rechtstreeks voorleggen aan Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen.

U heeft ook de mogelijkheid om het geschil direct bij de burgerlijke rechter aanhangig te maken.

Het kan zijn dat wij nog aanvullende informatie van u nodig hebben om de klacht juist te beoordelen.

Wij zullen de gegevens schriftelijk opvragen en u een termijn geven voor beantwoording.

Onze uiterlijke reactietermijn van zes of acht weken wordt verlengd met de tijd die u nodig hebt om ons de gevraagde informatie te geven of de termijn die wij u hebben gegeven om te reageren.

 

Niet tevreden en dan?

Bent u niet tevreden met het antwoord of de manier waarop uw klacht in behandeling is genomen?

Dan heeft u de mogelijkheid om uw klacht binnen drie maanden na ontvangst van ons antwoord voor te leggen aan Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen.

Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen

Postbus 92

5600 AB EINDHOVEN

Of per e-mail naar: ombudsman@ombudsmanuitvaartwezen.nl