Uitvaartverenigingde Laatste Eer

Telefoonnummer bij overlijden: 0572 39 19 99

IN LIQUIDATIE

Per 1 januari 2020 heeft Uitvaartvereniging De Laatste Eer haar activiteiten beëindigd.

De uitvaarten zullen vanaf nu verzorgd worden vanuit Stichting Rouwcentrum Heino, het Afscheidshuus.

Het meldnummer bij overlijden blijft ongewijzigd.

Nieuwsberichten

18 mei

Stand van zaken

Op dit moment wordt er ontzettend hard gewerkt aan de financiële afronding van uitvaartvereniging De Laatste Eer.

Samen met de accountant worden de jaarcijfers definitief gemaakt waarna het boekjaar 2019 afgesloten kan worden in een, nog te beleggen, ledenvergadering.

Gezien de belemmeringen die het Corona-virus met zich meebrengt kunnen we op dit moment geen ledenvergadering organiseren. We gaan er vanuit dat dit in het tweede helft van het jaar kan plaatsvinden. Hierover wordt u tijdig geïnformeerd. Na goedkeuring van de leden kan overgegaan worden tot uitkering van het batig saldo.

We vragen hiervoor uw begrip en zullen u, waar nodig, blijven informeren….

 

Vorige Nieuwsberichten

Geen berichten